TV& VIDEO

quy định bắt buộc

Kinh nghiệm kiểm soát đồ uống có cồn trên thế giới

Kinh nghiệm kiểm soát đồ uống có cồn trên thế giới

VTV.vn - Rượu là mặt hàng hạn chế, được quản lý nghiêm ngặt với những quy định cụ thể ở mỗi quốc gia.