TV& VIDEO

Quỹ hỗ trợ ngư dân

Quỹ hỗ trợ ngư dân - Giải pháp động viên ngư dân "bám biển"

Quỹ hỗ trợ ngư dân - Giải pháp động viên ngư dân "bám biển"

VTV.vn - Sự giúp đỡ ban đầu của Quỹ hỗ trợ ngư dân đã động viên ngư dân lấy lại tinh thần để tiếp tục theo nghề.