TV& VIDEO

quy hoạch Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng cần xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường

Thành ủy Đà Nẵng cần xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Đây là ý kiến của các vị lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu tại Hội nghị thông báo tình hình các mặt công tác 8 tháng đầu năm 2016.