TV& VIDEO

quy hoạch dự án

Bất cập trong quy hoạch dự án cải tạo hồ Khương Trung

Bất cập trong quy hoạch dự án cải tạo hồ Khương Trung

VTV.vn - Việc quy hoạch cải tạo hồ Khương Trung, Hà Nội hiện nay chưa rõ ràng, khiến dự án kéo dài hơn 7 năm mà vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.