quy hoạch tổng thể

Tránh thất thoát về xác định giá trị đất đai ở các dự án BT

Tránh thất thoát về xác định giá trị đất đai ở các dự án BT

VTV.vn - Đất chỉ được định giá sau khi có quy hoạch tổng thể chính là khác biệt căn bản trong Nghị định 63 có hiệu lực từ 19/6/2018 giúp tránh thất thoát Ngân sách Nhà nước.