TV& VIDEO

quy hoạch tổng thể

Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2025

Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia vào năm 2025

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.