TV& VIDEO

quy hoạch

Bắc Ninh: Nhiều công trình xây sai quy hoạch

Bắc Ninh: Nhiều công trình xây sai quy hoạch

VTV.vn - Ý tưởng phát triển bất động sản tại các địa phương là một ý tưởng tốt, tuy nhiên, rất nhiều dự án bất động sản tại đây đang có những sai phạm về quy hoạch.