TV& VIDEO

quy hoạch

Bộ KH&ĐT: Tiếp tục xem xét dự thảo Luật Quy hoạch để sửa đổi

Bộ KH&ĐT: Tiếp tục xem xét dự thảo Luật Quy hoạch để sửa đổi

VTV.vn - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch, cho biết sẽ tiếp tục xem xét các luật và điều luật có liên quan để sửa đổi cho thống nhất.