TV& VIDEO

Quỹ học bổng Vừ A Dính

Lãnh đạo Nam Phi trao tặng Quân chủng Hải quân nhà tình nghĩa

Lãnh đạo Nam Phi trao tặng Quân chủng Hải quân nhà tình nghĩa

VTV.vn - Lãnh sự quán Nam Phi tại TP.HCM đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách của Quân chủng Hải quân Việt Nam.