TV& VIDEO

quy tập hài cốt liệt sỹ

TT-Huế đẩy mạnh công tác tìm mộ liệt sỹ

TT-Huế đẩy mạnh công tác tìm mộ liệt sỹ

VTV.vn - Tỉnh TT - Huế đẩy mạnh tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của nhân dân trong công tác tìm mộ liệt sỹ.