TV& VIDEO

quỹ tiền tệ quốc tế

IMF luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển

IMF luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển

VTV.vn - Trưởng đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định IMF sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.