TV& VIDEO

quyền con người

Việt Nam không ngừng nỗ lực trong việc bảo đảm, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam không ngừng nỗ lực trong việc bảo đảm, thúc đẩy quyền con người

VTV.vn-Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố phát hành cuốn sách “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”, với ba phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.