TV& VIDEO

quyền lợi người tiêu dùng

Năm 2017, Bộ Công Thương xử lý 1.400 khiếu nại của người tiêu dùng

Năm 2017, Bộ Công Thương xử lý 1.400 khiếu nại của người tiêu dùng

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, năm ngoái cơ quan này đã tiếp nhận và xử lý 1.400 khiếu nại của người tiêu dùng.