TV& VIDEO

quyền lực mềm

Các nước ASEAN nên làm gì khi đón nhận làn sóng đầu tư từ Trung Quốc?

Các nước ASEAN nên làm gì khi đón nhận làn sóng đầu tư từ Trung Quốc?

VTV.vn - Để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích khác về chủ quyền, an ninh của nước đó; mối tương quan trong quan hệ giữa ASEAN và cộng đồng thế giới đang là thách thức lớn.