quyền tự do tín ngưỡng

Nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội

Nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội

VTV.vn - Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội.