TV& VIDEO

quyền tự trị

Đình chỉ quyền tự trị của Catalonia

Đình chỉ quyền tự trị của Catalonia

VTV.vn - Ngày 21/10, Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ kích hoạt Điều 155 của Hiến pháp cho phép Madrid đình chỉ quyền tự trị về mặt chính trị của vùng Catalonia.