TV& VIDEO

rác thải điện tử

Indonesia nỗ lực giải quyết rác thải điện tử

Indonesia nỗ lực giải quyết rác thải điện tử

VTV.vn - Chính quyền thành phố Jakarta, Indonesia đã có biện pháp để giải quyết vấn đề rác thải điện tử.