TV& VIDEO

rác thải y tế ở Bắc Ninh

Vụ rác thải y tế lộ thiên ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ rác thải y tế lộ thiên ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

VTV.vn - Vì sao một lượng lớn rác y tế khổng lồ tồn tại đến hàng năm trời mà không bị phát hiện? Trách nhiệm của các bên liên quan và các cơ quan chức năng ra sao?