TV& VIDEO

rác thải

Nhà hàng nhận thanh toán bằng… rác

Nhà hàng nhận thanh toán bằng… rác

VTV.vn - Không cần tiền mặt mà chỉ cần rác. Đó là cách thanh toán của một nhà hàng tại Indonesia trong chiến dịch giúp đỡ người dân nghèo nước này có bữa ăn tươm tất.