TV& VIDEO

rác thải

Hà Nội phấn đấu biến 500 điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa

Hà Nội phấn đấu biến 500 điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa

VTV.vn - Thành đoàn Hà Nội sẽ nhân rộng dự án Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa tại 30 quận huyện trên địa bàn.