TV& VIDEO

rào cản với người khuyết tật

Người khuyết tật khó tiếp cận các công trình công cộng

Người khuyết tật khó tiếp cận các công trình công cộng

VTV.vn - Ngoài những rào cản lớn về tâm lý, về cái nhìn của xã hội, rào cản về tiếp cận các công trình công cộng là một trong những rào cản lớn nhất đối với người khuyết tật.