TV& VIDEO

rau an toàn

Bắc Giang phát triển mô hình HTX rau an toàn tiêu chuẩn VietGap

Bắc Giang phát triển mô hình HTX rau an toàn tiêu chuẩn VietGap

VTV.vn - Phát triển rau an toàn tiêu chuẩn VietGap đang là hướng đi của nhiều hợp tác xã tại thành phố Bắc Giang.