TV& VIDEO

rau quả

Xuất khẩu điều và rau quả lần đầu đạt 3 tỷ USD

Xuất khẩu điều và rau quả lần đầu đạt 3 tỷ USD

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả đã đạt 3,01 tỷ USD và điều đạt 3,04 tỷ USD. Trong đó, riêng mặt hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đã đạt trên 2 tỷ USD.