rau quả

Tìm giải pháp bền vững cho chế biến nông sản

Tìm giải pháp bền vững cho chế biến nông sản

VTV.vn - Một tín hiệu rất đáng mừng là ngay từ đầu năm, đã có những doanh nghiệp tiên phong trong tìm kiếm thị trường cho nông sản.