TV& VIDEO

Real Madird

Hét giá Morata cao chót vót, Real Madird bắt chẹt Man Utd

Hét giá Morata cao chót vót, Real Madird bắt chẹt Man Utd

VTV.vn - Thương vụ Morata chuyến đến Man Utd đã bất ngờ gặp trở lại lớn đến từ sự "tham lam" của Real Madird.