TV& VIDEO

rét lịch sử

Nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đợt rét lịch sử

Nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đợt rét lịch sử

VTV.vn - Không chỉ tại Việt Nam, rất nhiều quốc gia khác cũng chịu ảnh hưởng bởi đợt rét lịch sử vừa qua.