TV& VIDEO

Rihanna

Rihanna u ám trên Dazed

Rihanna u ám trên Dazed

VTV.vn - Vẫn cá tính nhưng những hình ảnh của Rihanna trên tạp chí Dazed mang phần nhiều sự u ám.