TV& VIDEO

Robocon Việt Nam

Robocon Việt Nam 2018 chính thức khởi động

Robocon Việt Nam 2018 chính thức khởi động

VTV.vn - Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2018 sẽ tiếp nhận hồ sơ dự thi từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018.