TV& VIDEO

Robocon

Robocon 2018: Khám phá khởi nguồn của chủ đề luật thi

Robocon 2018: Khám phá khởi nguồn của chủ đề luật thi

VTV.vn - Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, Ban Tổ chức đã quyết định chọn “Ném còn” là chủ đề để xây dựng luật thi Robocon 2018. Vậy trò chơi ném còn có gì đặc biệt?