TV& VIDEO

robot NAO

SoftBank tiên phong đưa robot NAO vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

SoftBank tiên phong đưa robot NAO vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

VTV.vn - SoftBank Telecom Việt Nam đã ký kết hợp tác với Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE) và FPT Software nhằm đưa robot NAO ứng dụng trong lĩnh vực dạy tiếng Anh tại Việt Nam.