rời khỏi EU

Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022

Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022

VTV.vn - Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit của Anh có thể kéo dài 3 năm và trong thời gian này London sẽ cố gắng duy trì tối đa các khía cạnh của cơ chế tư cách thành viên EU.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive