TV& VIDEO

rời khỏi EU

Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022

Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit có thể kéo dài tới năm 2022

VTV.vn - Giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit của Anh có thể kéo dài 3 năm và trong thời gian này London sẽ cố gắng duy trì tối đa các khía cạnh của cơ chế tư cách thành viên EU.