TV& VIDEO

rủi ro thanh toán

NHNN yêu cầu tăng cường các biện pháp chống rủi ro thanh toán

NHNN yêu cầu tăng cường các biện pháp chống rủi ro thanh toán

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán.