TV& VIDEO

rừng bị tàn phá

Nói điều muốn nói: "Chuyện lạ" trong vụ phá rừng Tiên Lãnh…

Nói điều muốn nói: "Chuyện lạ" trong vụ phá rừng Tiên Lãnh…

VTV.vn - "Có một điều rất lạ, là chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm ở đây đều biết rừng bị tàn phá, nhưng không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn" (Người dân)