TV& VIDEO

rừng ngập mặn

Quảng Nam triển khai dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước

Quảng Nam triển khai dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định triển khai dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh với nguồn vốn đầu tư 25,5 tỷ đồng.