TV& VIDEO

rừng ngập mặn

Rừng ngập mặn bảo vệ vùng nuôi thủy sản trong lũ lụt

Rừng ngập mặn bảo vệ vùng nuôi thủy sản trong lũ lụt

VTV.vn - Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai của tỉnh Thừa Thiên - Huế có diện tích mặt nước hơn 21.000ha, là khu vực được người dân nuôi trồng thủy sản và mang lại hiệu quả cao.