rừng ngập mặn

Kinh hoàng ô nhiễm rác tại biển Thanh Hóa

Kinh hoàng ô nhiễm rác tại biển Thanh Hóa

VTV.vn - Rác ngập bờ biển, chất thành đống, phủ kín cả cây số rừng ngập mặn ven biển khiến vùng biển Hậu Lộc, Thanh Hóa đã bị ô nhiễm trầm trọng trong suốt những năm qua.