TV& VIDEO

rừng nguyên sinh

Kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm để xảy ra phá rừng nguyên sinh ở Trường Xuân, Đắk Nông

Kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm để xảy ra phá rừng nguyên sinh ở Trường Xuân, Đắk Nông

VTV.vn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký các quyết định thi hành kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép.