TV& VIDEO

rượu bia

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

VTV.vn - Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.