TV& VIDEO

rượu ngoại nhập lậu

Quảng Trị: Thu giữ khối lượng lớn đường kính và rượu ngoại nhập lậu

Quảng Trị: Thu giữ khối lượng lớn đường kính và rượu ngoại nhập lậu

VTV.vn - Đội trinh sát đặc nhiệm bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và thu giữ một khối lượng lớn đường kính và rượu ngoại nhập lậu qua biên giới.