TV& VIDEO

rút vũ khí hạng nhẹ

Các bên xung đột ở Ukraine rút vũ khí hạng nhẹ khỏi vùng đệm

Các bên xung đột ở Ukraine rút vũ khí hạng nhẹ khỏi vùng đệm

VTV.vn - Ngày 3/10, các bên xung đột ở Ukraine đã tuyên bố bắt đầu rút vũ khí hạng nhẹ khỏi vùng đệm, một ngày sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh của "Bộ tứ Normandy" tại Paris.