TV& VIDEO

Sa mạc Gobi

Trung Quốc phóng kính thiên văn tìm tia X

Trung Quốc phóng kính thiên văn tìm tia X

VTV.vn - Trung Quốc đã đưa kính thiên văn không gian tia X đầu tiên lên không gian bằng tên lửa Trường Chinh-4B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi.