TV& VIDEO

Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

Giữ gìn di sản văn hóa tại ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

Giữ gìn di sản văn hóa tại ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc"

VTV.vn - Các nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hóa "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" đã chia sẻ về sức sống của các di sản văn hóa và nỗ lực bảo tồn, gìn giữ những di sản này.