TV& VIDEO

sách đỏ Việt Nam

TT-Huế: Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

TT-Huế: Voọc chà vá quý hiếm đi lạc vào nhà dân

VTV.vn - Ngày 14/8, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tỉnh TT- vừa tiếp nhận 1 cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm từ một người dân.