TV& VIDEO

sách đỏ Việt Nam

Bảo tổn "chai lá cong" - loài thực vật chỉ còn 13 cây trên cả nước

Bảo tổn "chai lá cong" - loài thực vật chỉ còn 13 cây trên cả nước

VTV.vn - Chai lá cong đã đưa vào trong sách đỏ Việt Nam với yêu cầu khá bức bách là cần được bảo tồn để giữ lại nguồn gen quý hiếm.