TV& VIDEO

sách giả

Cuộc chiến chống sách giả, sách lậu chưa biết bao giờ kết thúc

Cuộc chiến chống sách giả, sách lậu chưa biết bao giờ kết thúc

VTV.vn - Với chế tài xử phạt chưa đủ mạnh cùng lợi nhuận khổng lồ từ việc in ấn và buôn bán đã và đang khiến cuộc chiến chống sách giả, sách lậu chưa biết khi nào mới kết thúc.