TV& VIDEO

Sách xanh

Trung Quốc công bố Sách Xanh kinh tế 2016

Trung Quốc công bố Sách Xanh kinh tế 2016

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã công bố Sách Xanh kinh tế năm 2016, đưa ra những phân tích và dự báo về tình hình kinh tế nước này trong năm 2016.