TV& VIDEO

sâm Ngọc Linh

Trồng hơn 4.600 ha sâm Ngọc Linh dưới tán rừng Tu Mơ Rông

Trồng hơn 4.600 ha sâm Ngọc Linh dưới tán rừng Tu Mơ Rông

VTV.vn - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Quyết định phê duyệt cho Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng.