TV& VIDEO

sân bay Long Thành

Công ty tư vấn Pháp: Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cần kết nối quy hoạch đô thị

Công ty tư vấn Pháp: Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cần kết nối quy hoạch đô thị

VTV.vn - Công ty tư vấn ADPi của Pháp đã đề xuất phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất tập trung mở rộng về phía Nam, nơi đang có sẵn hạ tầng, chứ không mở rộng về phía Bắc.