TV& VIDEO

sân bay tại Mỹ

Mỹ phát hiện lỗ hổng an ninh tại nhiều sân bay

Mỹ phát hiện lỗ hổng an ninh tại nhiều sân bay

Theo điều tra của hãng CNN, trong hàng chục sân bay lớn tại nước Mỹ, chỉ có 2 sân bay là thực hiện việc kiểm tra toàn thân đối với các nhân viên của mình.