sàn HOSE

Giá trị vốn hóa sàn HOSE duy trì trên 1 triệu tỷ đồng trong 2015

Giá trị vốn hóa sàn HOSE duy trì trên 1 triệu tỷ đồng trong 2015

VTV.vn - Đây là năm đầu tiên mà giá trị vốn hóa của sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM trong cả 4 quý năm 2015 đều đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive