TV& VIDEO

sản lượng cá ngừ

Sản lượng cá ngừ nhập khẩu cao gấp 3 lần sản lượng đánh bắt

Sản lượng cá ngừ nhập khẩu cao gấp 3 lần sản lượng đánh bắt

VTV.vn - Mỗi năm, sản lượng cá ngừ được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu để phục vụ chế biến cao gấp 3, thậm chí đến 4 lần so với sản lượng đánh bắt.