TV& VIDEO

sản lượng dầu thô

Sản lượng dầu thô tháng 9 của Nga lập đỉnh mới

Sản lượng dầu thô tháng 9 của Nga lập đỉnh mới

VTV.vn - Sản lượng dầu tháng 9 của Nga đang lập đỉnh mới với hơn 11 triệu thùng/ngày, tăng 4% so với tháng trước.