TV& VIDEO

sản phẩm bò viên

Công ty Việt Sin nói gì về "bò viên không có ADN bò"

Công ty Việt Sin nói gì về "bò viên không có ADN bò"

VTV.vn - Ngay trong sáng 13/7, đại diện công ty Việt Sin đã có thông tin phản hồi về kết luận không tìm thấy ADN của bò trong 2 mẫu bò viên của công ty này.