TV& VIDEO

sản phẩm cá da trơn

Kiểm soát chặt cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ ngày 1/9

Kiểm soát chặt cá tra xuất khẩu sang Hoa Kỳ kể từ ngày 1/9

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đã ban hành Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá cá tra, ba sa xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.