TV& VIDEO

sản phẩm công nghệ

Dự án hạt giống lãnh đạo - Sinh viên vào doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế

Dự án hạt giống lãnh đạo - Sinh viên vào doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế

VTV.vn - Tại TP.HCM có một dự án với cách thức tiếp cận là đưa sinh viên vào các công ty để vừa làm việc, vừa đào tạo.