sản phẩm công nghiệp

Người giữ lửa nghề đan nôi mây

Người giữ lửa nghề đan nôi mây

VTV.vn - Không ai nhớ chính xác nghề đan nôi mây tre có từ bao giờ, chỉ biết rằng đến nay, nhiều gia đình ở Huế đã tồn tại đời thứ 3, thứ 4 theo nghề của cha ông.