TV& VIDEO

sản phẩm công nghiệp

Nhà sáng chế các sản phẩm nông cụ hiệu quả cao

Nhà sáng chế các sản phẩm nông cụ hiệu quả cao

VTV.vn - Xuất thân là một nông dân và trình độ học vấn không cao nhưng anh Lê Hữu Minh đã tự mày mò, cho ra đời những sản phẩm giúp nâng cao năng suất lao động cho nông dân.