TV& VIDEO

sản phẩm dinh dưỡng

Nhiều sai phạm tại các DN kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ

Nhiều sai phạm tại các DN kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ

VTV.vn - Bộ Y tế phát hiện nhiều sai phạm tại các đơn vị kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.